Dades 2016-2019

Data de l'última modificació de les dades: 08/03/2023

Què és el PAM?

És el full de ruta que determina l’acció de govern durant el mandat actual. Té un component estratègic molt important per al municipi perquè estableix els reptes que ha d’afrontar el govern municipal per tal d’avançar cap al futur desitjat per a Montornès.

El PAM es divideix en cinc REPTES i cadascun d’ells es concreta en OBJECTIUS. Per tal d’assolir els objectius plantejats s’han definit les actuacions o projectes que està previst executar, reforçar i/o posar en marxar per tal de donar compliment als objectius definits, aquestes actuacions o projectes conformen la part més operativa del document.

Execució global del PAM

Avancem cap a un Montornès INCLUSIU, amb OPORTUNITATS, EDUCADOR, i COMPROMÈS amb la IGUALTAT i el BENESTAR de la ciutadania

1. Impuls del Consell d'Empreses i a la Taula per l'Ocupació

Accions:

 • Taula per l'Ocupació i la Formació
 • Butlletí informatiu bimensual
 • Enquesta de mobilitat per obtenir necessitats de transport
 • Enquesta de gestió de residus i matèries primeres
 • Garantir l'accés de Fibra Òptica als polígons
 • Creació d'un Marketplace
 • Potenciar l'eina comarcal de PAEs. Actualitzar informacions
 • Treballar enclavaments laborals (POLs a Empresa)
 • Donar a conèixer l'eina compra.montornes.cat i crear vincles amb comerç local

2. Pla de dinamització del comerç local

Accions:

 • Diagnosi del teixit comercial del municipi
 • Definició eixos comercials
 • Suport i acompanyament en dinamització Unió de botiguers
 • Creació Taula de comerç
 • Campanya "Montornès som comerç"
 • Creació i posada en marxa d'una plataforma de fidelització comercial
 • Creació d'un directori comercial dinàmic en la web ajuntament
 • DO Alella: pla de treball, enotats, projecte mercats amb DO Alella
 • Construcció d'un mercat municipal

3. Construcció i posada en marxa del nou mercat municipal

Accions:

 • Diagnosi del comerç al municipi
 • Consultes prèvies i redacció avantprojecte
 • Redacció del projecte constructiu de l'edifici
 • Aprovació inicial, al·legacions i aprovació definitiva
 • Licitació de les obres
 • Obres de construcció del mercat
 • Estudi viabilitat
 • Expedient de creació del servei
 • Projecte de gestió del mercat
 • Licitació parades
 • Gestió del mercat

4. Pla d’accions per a la reobertura del comerç, amb l'objectiu de cap tancament

Accions:

 • Suport en l'adaptació de mesures de protecció de salut i obtenció d'EPIS
 • Proporcionar protocols de seguretat i salut als diferents sectors
 • Impulsar subvencions de suport al comerç i autònoms de servei per a fer front a despeses derivades del tancament i baixada de la facturació per la COVID 19 (lloguers, compra d'EPIS, millora per diversificació de serveis…) 2020
 • Impulsar subvencions de suport al comerç i autònoms de servei per a fer front a despeses derivades del tancament i baixada de la facturació per la COVID 19 (lloguers, compra d'EPIS, millora per diversificació de serveis…) 2021
 • Impulsar subvencions per a la cobertura de costos d’autònoms que no hagin disposat de les prestacions generals, per a la recuperació de treballadors que tinguin el comerç o les micro empreses en condició d’ERTOS per no perdre llocs de treball, així com per a la realització de noves contractacions
 • Impulsar microcrèdits, establir un fons inicial de 50.000€ vinculat a la disposició dels fons de contingència municipal per al 2021 amb un màxim de crèdit entre 3000€ i 4000€ per establiment a tornar en 2 anys a interès 0 mitjançant un conveni. Contemplar possibilitat de pròrroga d’1 any més
 • Campanya de promoció del comerç local, aprofitar el tancament dels centres comercials i el retard en la seva obertura. Ara més que mai economia local, comerç local i productes de proximitat. Campanya "Montornès som comerç"
 • Estratègia especifica de recuperació en el camp de la restauració i hostaleria.
 • Projecte Talent Treball i Tecnologia - acompanyament digitalització comercial
 • Estratègia especifica de recuperació en el camp de la restauració i hostaleria
 • Projecte Talent Treball i Tecnologia - acompanyament digitalització comercial

5. Posada en marxa del projecte Gastrobar: punt de referència de l'emprenedoria social i solidària

Accions:

 • Acte de crida i informació per a buscar joves que estiguin interessats en la gestió de l'Espai Gastrobar
 • Acompanyament a un grup de joves en la creació d'una cooperativa
 • Realització projecte Espai Gastrobar
 • Contracte administratiu d'un any per la gestió d'Espai Gastrobar
 • Licitació del servei de gestió de l'Espai Gastrobar
 • Definició de l'espai com a punt d'emprenedoria social amb suport del Punt coop

6. Creació de l'espai IDEESS (Iniciatives i Dinàmiques d’Emprenedoria en Economia Social i Solidària): coworking i suport a persones emprenedores

Accions:

 • Experiència prèvia: Dones amb Talent
 • Definir el projecte
 • Cercar recursos tècnics, econòmics i materials
 • Elaboració del reglament d'us
 • Aprovació de preus públics

7. Construcció i posada en marxa d'un nou casal per a la gent gran

Accions:

 • Redacció avantprojecte
 • Redacció projecte executiu
 • Planificació de les fases d'execució de les obres, licitació i execució
 • Estudi diagnosi per detecció de necessitats i demandes entre la gent gran de Montornès del Vallès

8. Posada en marxa del nou centre juvenil Sputnik

Accions:

 • Procés de participació amb diferents entitats juvenils del municipi
 • Avantprojecte i proposta d'idees
 • Redacció del projecte
 • Licitació de les obres
 • Obres de construcció de l'equipament
 • Certificació ambiental de l'equipament
 • Obertura de l'equipament
 • Aula d'estudi
 • Projecte Laboratori Creatiu 12-16
 • Espai de cogestió amb joves del equipament
 • Assessoria integral

9. Participació del Consell d’Infants en la programació d’activitats per a la infància

Accions:

 • Desembre a març recerca de necessitats i recursos
 • Abril a setembre programació de les propostes
 • Octubre i novembre avaluació 

10. Disseny de nous Dispositius d'Inserció Laboral (DIL barri i Endavant Jove)

Accions:

 • Convocatòria Treball als Barris - DIL BARRI 2019
 • Projecte Dones amb Talent per a l'emprenedoria en perspectiva de gènere, convocatòria 2019
 • Assessorament Laboral Joves - Endavant Jove 2018-2020
 • Disseny de les Assessories Laborals per a Joves
 • Convocatòria Treball als Barris - DIL BARRI 2020
 • Projecte Dones amb Talent per a l'emprenedoria em perspectiva de gènere, convocatòria 2020
 • Estabilització d'equips tècnics
 • Noves convocatòries 2021
 • Noves convocatòries 2022

11. Millora de la inclusió de les persones amb diversitat funcional (Línia)

Accions:

 • Creació d'un grup de treball transversal
 • Contractació de suport tècnic especialitzat en diversitat funcional per donar suport famílies, entitats i l'Ajuntament
 • Contractació de servei de vetllador/a per facilitar la inclusiu en els diferents serveis de lleure i esport de l'Ajuntament
 • Convocatòria de subvencions específiques de diversitat funcional per potenciar la inclusió en les entitats del municipi
 • Casals d'estiu tant d'infància com d'esport inclusius, cap infant queda fora
 • Contractació de vetlladors/es per als casals d'estiu
 • Formació específica en diversitat funcional per a infants per als/les vetlladors/es dels casals d'estiu
 • Treballar la inclusió d'infants amb diversitat funcional en menjadors escolars
 • Acompanyament a les AMPA per facilitar la inclusió d'infants en les activitats extraescolars
 • Formació específica per als personal dels menjadors escolars
 • Participació en el projecte comarcal d’inserció laboral «Talents en potència»

12. Millora de l’atenció a la gent gran: projecte residència - centre de dia i ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Accions:

 • Programa funcional i visites a centres especialitzats
 • Redacció de plecs tècnics pel concurs d'idees
 • Concurs d'idees
 • Redacció del projecte bàsic
 • Anàlisi de viabilitat arquitectònica i anàlisi de projecte de construcció
 • Estudi de mercat de serveis residencials a Montornès
 • Estudi diagnosi per detecció de necessitats i demandes entre la gent gran de Montornès del Vallès
 • Realització projecte de Servei d'Atenció Domiciliària Montornès
 • Associació al Consorci de Salut i Social de Catalunya

13. Consolidació del projecte de voluntariat "Cuidem-nos Montornès"

Accions:

 • Dinamització de la Xarxa de Voluntariat
 • Redacció del Projecte: Cuida el teu veïnat
 • Desplegament del projecte als comerços
 • Creació d'una programació sociocomunitària per a col.lectius vulnerables
 • Portal del Voluntariat

14. Consolidació del Servei de primera acollida

Accions:

 • Posada en marxa del servei del primera acollida segons normativa
 • Creació d'un grup d'agents d'acollida

15. Consolidació del Pla Educatiu d'Entorn

Accions:

 • Realitzar una diagnosi sobre l'educació al municipi: enquestes a infants, joves i famílies i recull d'indicadors educatius
 • Identificar l'ecosistema educatiu municipal: agents educatius i continguts
 • Repensar els espais de cogobernança (Consell Escolar Municipal i grup de treball del Pla Educatiu d'Entorn)

16. Desenvolupament dels projectes educatius dels espais infantils i juvenils: potenciació dels espais d'educació no formal

Accions:

 • Espais educatius amb infants a través del joc (Pintor Mir i Peixera)
 • Espais familiars i d'atenció a les famílies (Pintor Mir i Peixera)
 • Laboratoris creatius 12-16 (Sputnik i Satèl·lit)

17. Foment de l'escolarització contínua de qualitat en totes les etapes des dels 0 a 3 anys fins a la post-obligatòria (Línia)

Accions:

 • Promoció de l'escolarització dels infants de 0 a 3 anys: Identificar estratègies per incrementar la taxa d'escolarització i fomentar la diversificació d'espais educatius per als infants de 0 a 3 anys
 • Estudi diagnosi de l'educació 0-3
 • Estudi costos de la llar d'infants
 • Estudi públic de la llar d'infants
 • Millora de l'orientació a joves i a famílies per acompanyar a les transicions educatives
 • Elaboració del projecte municipal d'orientació i transicions educatives
 • Creació del grup de treball

18. Foment de l'equitat escolar: material escolar, fractura digital i beques extraescolars

Accions:

 • Beques per a la realització d'activitats extraescolars amb les AMPA
 • Compra de material escolar durant el confinament
 • Compra i cessió d'ordinadors i wifi per a alumnat
 • Subvencions als centres educatius (programa d'acompanyament a l'escolaritat)
 • Subvencions a les AMPA

19. Accions de sensibilització i formació en perspectiva de gènere i contra la violència masclista

Accions:

 • Avaluació pla d'igualtat 2017-2020
 • Elaboració II pla d'igualtat
 • Aprovació II pla d'igualtat
 • Generar un espai de participació i reflexió sobre el gènere
 • 8 març - Dia internacional de les dones
 • 28 de juny - Dia de l'Orgull LGTBI
 • 25 de novembre - Dia en contra de la violència masclista
 • 3 desembre - dia internacional de les persones amb discapacitat
 • Campanya "Montornès lliure de violències sexistes, en l'entorn festiu "
 • Treballar la coeducació en els següents àmbits: EDE, Pla Educatiu d'Entorn
 • Democratització de les cures
 • Desenvolupament Economia Feminista des de la inserció laboral
 • Línia de treball sobre salut sexual i reproductiva amb perspectiva de gènere
 • Subvencions específiques en projectes d'igualtat de gènere

20. Ampliació del Servei d'informació i Atenció a les Dones (SIAD), potenciant l'atenció urgent i el servei LGTBI

Accions:

 • Licitació servei amb increment d'hores d'atenció psicològica a dones i ampliació servei de primeres atencions
 • Execució del Servei
 • Ampliació servei grupal
 • Acord desplegament SAI

21. Línia d'ajuts a persones propietàries per la reforma d'habitatges que formin part de la Borsa de lloguer municipal

Accions:

 • Treballs previs i proposta
 • Redacció de bases
 • Aprovació de bases / al·legacions
 • Convocatòries d'ajuts

22. Adquisició (o cessió) de nous habitatges per a ampliar el parc d'habitatges municipals amb finalitats socials

Accions:

 • Dret de tanteig i retracte
 • Adquisició i compra dels habitatges
 • Projecte de reforma
 • Obres de reforma
 • Disposició dels habitatges a la borsa de lloguer

23. Programa d'ajuts al lloguer

Accions:

 • Redacció de bases
 • Aprovació
 • Convocatòria

24. Desenvolupament de la tarificació social dels serveis públics

Accions:

 • Inclusió d'un sistema de bonificacions per franges d'ingressos en l'ordenança de la llar d'infants municipal
 • Inclusió d'un sistema de bonificacions per franges d'ingressos en l'ordenança de l'escola de música, dansa i aula de teatre
 • Estudi de costos de la llar d'infants municipal
 • Estudi públic i de rendes per la llar d'infants municipal
 • Estudi de costos de l'escola de música, dansa i aula de teatre
 • Inclusió d'un sistema de bonificacions per franges d'ingressos en l'ordenança de preus públics del departament d'infància

Avancem cap a un Montornès per VIURE, CRÉIXER i GAUDIR

25. Impuls de la mediació en consum des de l'OMIC

Accions:

 • D'acord amb el Decret 98/2014 relatiu al procediment de mediació en les relacions de consum s'adjudica la gestió del servei OMIC a Federació Unió Cívica de Consumidors de Catalunya (UNAE)
 • Creació de l'àmbit "Consum" al web municipal
 • Atenció i gestió de casos a través de l'Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)
 • Organització de xerrades sobre problemàtiques de consum específiques

26. Aprofundiment en la feminització, inclusió, i atenció a la diversitat en l’esport (Línia)

Accions:

 • Coeficient multiplicador per la presència de dones a l'esport (esportistes i junta directiva) a les Bases de subvencions a entitats esportives del municipi
 • Convocatòria específica per a projectes sobre igualtat de gènere amb menció expressa al foment de la pràctica de l'esport femení
 • Convocatòria específica per a projectes sobre diversitat funcional, inclosos el foment de la pràctica de l'esport inclusiu i adaptat
 • Analitzar el context i elaborar una estratègia per als propers anys (funció educativa de l'esport, llenguatge, actituds i creences, organització d'activitats, suport a les entitats esportives, suport a les famílies i grups d'iguals)
 • CEM: cursets de natació i casal esportiu d'estiu inclusius
 • Formació específica per a les entitats esportives del municipi

27. Creació i posada en marxa d’un espai socio-esportiu a l'antic camp de futbol de Montornès Nord

Accions:

 • Procés participatiu, diagnosi i definició col.laborativa dels nous usos de l'antic camp de futbol a Montornès Nord
 • Redacció projecte executiu d'obres
 • Aprovació inicial i exposició pública
 • Conveni de col.laboració amb Fundació Johan Cruyff
 • Licitació de les obres
 • Contractació i execució obres Fase 1
 • Posada en funcionament fase 1 projecte. Community program de la Fundació Johan Cruyff en col.laboració amb el departament de Joventut i Infància
 • Disseny participatiu de la zona del skate park, en col.laboració amb el departament de Joventut
 • Redacció projecte executiu d'obres Fase 2. Skate park
 • Contractació i execució fase 2
 • Redacció projecte executiu d'obres Fase 3
 • Contractació i execució fase 3

28. Millora de les instal·lacions esportives, fent-les més modernes, eficients, sostenibles i accessibles (Línia)

Accions:

 • Modernització de les pistes de tenis
 • Millora de la il.luminació i climatització del pavelló Les Vernedes
 • Reubicació i ampliació de les pistes de petanca
 • Millora de les saunes del CEM
 • Millores en el bar de les piscines d'estiu
 • Instal.lació de plaques fotovoltaiques a la Zona Esportiva Municipal

29. Pla COVID: mesures de conscienciació prevenció i seguretat sanitària

Accions:

 • Constitució Comissió tècnica-política per acordar i fer seguiment de les mesures a implementar per contenir la propagació de la COVID-19
 • Redacció PLA COVID19. Estratègia per afrontar la crisi sanitària, social i econòmica a Montornès del Vallès (Juliol 2020-Desembre 2021)
 • Estratègia comunicativa a través dels mitjans locals per informar a la ciutadania sobre l'evolució de la pandèmia i les mesures acordades
 • Impuls del projecte de voluntariat Cuidem-nos Montornès
 • Reformulació del Pla d'Actuació Municipal
 • Reformulació del Pressupost municipal 2020-2021
 • Programa d'accions per pal.liar l'impacte social de la pandèmia en les famílies més vulnerables del municipi
 • Programa d'accions comunitàries al municipi per compensar a les famílies i infants pel tancament de les escoles i els períodes de confinament
 • Accions de millora de l'ocupabilitat i de contenció de l'atur
 • Pla de suport al comerç i autònoms
 • Elaboració dels protocols de reobertura de tots els equipaments. Adequació de tots els equipaments i serveis municipals a les mesures sanitàries aprovades per contenir la propagació de la COVID-19

30. Desplegament d’una vigilància sanitària i protectora de l´entorn: control de plagues i aus urbanes, establiments alimentaris minoristes, control i prevenció de la legionel·losis, control sanitària de l´aigua, control de piscines i establiments tattoo i piercing

Accions:

 • Actuacions de control de la legionel.la
 • Actuacions de control de les piscines d'ús públic
 • Actuacions de control de les plagues urbanes
 • Actuacions de control de l'aigua d'aixeta per a consumidors
 • Actuacions de control de sorrals i jocs infantils
 • Actuacions de control en centres de tatuatge
 • Actuacions de control de insalubritats
 • Programa municipal de seguretat alimentària (inspeccions, cens d'establiments alimentaris, mercats de venda no sedentària)

31. Impuls del pla de qualitat de l'aire juntament amb altres municipis

Accions:

 • Pla supramunicipal d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire del Vallès Oriental (Juny 2016)
 • Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, Horitzó 2020
 • Campanyes amb unitats mòbils de mesura de la contaminació atmosfèrica
 • Campanyes de divulgació i sensibilització a la ciutadania
 • Actuacions ambientals en cas d'episodis de contaminació

32. Accions d’educació per a la salut adreçades a la ciutadania, amb especial atenció a la gent gran

Accions:

 • Programa específic per a la gent gran sobre el bon ús dels medicaments i altres qüestions relacionades amb la salut
 • Programa Educació per a la salut inclòs al Catàleg d'Activitats Educatives
 • Programa de Salut Jove
 • Campanyes específiques

33. Nou projecte: Illa d’equipaments socio-culturals (casal de la gent gran, biblioteca i casal de cultura)

Accions:

 • Redacció estudi implantació i usos
 • Pla d'usos de l'equipament
 • Concurs d'idees
 • Redacció projecte bàsic i executiu
 • Licitació de les obres
 • Execució de les obres

34. Consolidació d'una programació de qualitat, àmplia, inclusiva i accessible per a tots els públics als diferents equipaments, afavorint la participació de les entitats

Accions:

 • Programació estable d'arts escèniques al Teatre Margarida Xirgu i a l'Espai Cultural Montbarri
 • Programació d'activitats a la Biblioteca de Montornès
 • Exposicions, conferències, xerrades, projeccions i altres actes socioculturals a Can Saurina
 • Programació d'activitats per part de l'Arxiu Històric
 • En col.laboració amb les comissions de festes i les entitats del municipi es desenvolupa de forma participada les activitats del cicle festiu (Carnaval, Sant jordi, Sant Joan, Festa Major, Sant Sadurní, Nadal i Reis)
 • Ordenança fiscal que regula el preu públic i les bonificacions pels assistents a espectacles organitzats per l'Ajuntament
 • Programació trimestral Eduquem i gaudim en família

35. Desenvolupament del Pla Director del Castell de Sant Miquel

Accions:

 • Aprovació del Pla director del Castell de Sant Miquel
 • Segona campanya d'intervenció als entorns de la torre de l'homenatge del castell, excavació programada en la 1a fase del Pla Director. Un cop consolidada i excavada la torre, l'objectiu seran les estructures que han anat sorgint sota el material enrunat a tot el volt de la torre
 • Campanya de consolidació de les estructures que han sorgit sota el material enrunat a tot el volt de la torre. Cisterna i murs zona sud-est.
 • Tercera campanya d'intervenció als entorns de la torre de l'homenatge del castell, excavació encara de la 1a fase. Estructures i estances zona sud.
 • Campanya de consolidació de les estructures que han sorgit sota el material enrunat a la zona sud de la torre. Estances i part de muralla amb espitlleres.
 • Actuacions previstes a la 2a fase. Excavació de la capella del castell per arribar al nivell original de circulació i posteriors treballs de consolidació.
 • Actuacions previstes a la 3a fase. Excavació del sector nord o sector 5, on s’han localitzat restes de murs. Excavació i consolidació de les estructures que puguin sorgir.

36. Desplegament del Pla Director de Cooperació Internacional

Accions:

 • Convocatòria anual de subvencions per a projectes de cooperació internacional
 • Disseny i implementació de Campanyes de sensibilització sobre temàtiques rellevants
 • Suport a les iniciatives de solidaritat on participen joves i entitats del municipi
 • Promoure la participació de la ciutadania en les campanyes de cooperació i solidaritat promogudes pel teixit associatiu
 • Promoure activitats d'Educació pel Desenvolupament en equipaments educatius, infantils, juvenils i socioculturals
 • Dinamització del Consell municipal de Solidaritat i Cooperació
 • Participació en campanyes d'emergència i ajut humanitària
 • Suport econòmic a projectes de solidaritat i cooperació internacional promoguts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 • Participació en les comissions i grups de treball del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

37. Millora de la via pública: carrers Palau d’Ametlla, Sol, Joan XXIII, Nou d’Abril, Av. Verge de Montserrat i vials industrials com Can Parellada i Tres Creus

Accions:

 • Treballs previs - Detecció de necessitats
 • Redacció de projecte
 • Adjudicació i execució obres

38. Renovació del mobiliari urbà i millora de les àrees de jocs infantils per fer-les més inclusives

Accions:

 • Treballs previs - Detecció de necessitats
 • Redacció de projecte
 • Adjudicació i execució obres

39. Millora del manteniment de parcs, jardins, zones verdes i zones d'esbarjo per a gossos

Accions:

 • Treballs previs - Detecció de necessitats
 • Redacció de projecte
 • Adjudicació i execució obres

40. Impuls de la museïtzació del municipi amb la creació de murals a l'aire lliure i identificació d'elements patrimonials

Accions:

 • Treballs previs - Detecció de necessitats
 • Procés de participació ciutadana
 • Redacció de projecte
 • Adjudicació i execució obres

Avancem cap a un Montornès CÍVIC, COMUNITARI i SEGUR

41. Elaboració i aprovació del Pla de Seguretat Local

Accions:

 • Acord per l'elaboració del PSL per part de la Junta local seguretat
 • Sol.licitud suport tècnic DIBA
 • Diagnosi i redacció del pla
 • Aprovació del pla

42. Augment de la seguretat viària en qualsevol mitjà de transport (Línia)

Accions:

 • Actualització del Pla local de seguretat viària
 • Elaboració i aprovació d'una ordenança de circulació per harmonitzar l'ús de les vies i espais públics
 • Campanyes preventives en coordinació amb el Servei Català de Trànsit
 • Coordinació operativa de la Policia Local amb els serveis tècnics de l'àrea del Territori i el departament de Mobilitat per tal de millorar la seguretat viària a les vies i espais públics del municipi

43. Aprovació i implementació del DUPROCIM

Accions:

 • Redacció del Document únic de Protecció Civil
 • Aprovació del Document únic de Protecció Civil
 • Campanyes informatives i divulgatives del pla aprovat
 • Programa d'exercicis i simulacres
 • Acreditació nova entitat de protecció civil

44. Dotació d'un equip estable d'agents cívics per dur a terme campanyes informatives i amb capacitat sancionadora

Accions:

 • Creació de dos llocs de treball d'agent cívic a la Relació de Llocs de Treball i a la plantilla de l'Ajuntament
 • Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura dels dos llocs de treball d'agent cívic
 • Planificació del programa d'accions i campanyes a desenvolupar durant els propers dos anys
 • Incorporació dels agents cívics a la taula de coordinació operativa de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència (Taula tècnica per a la promoció de la convivència)

45. Impuls del Programa de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE)

Accions:

 • Elaboració Proposta tècnica participada de la instauració de les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica a Montornès del Vallès
 • Elaboració i aprovació d'una ordenança específica reguladora de les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica
 • Implementació del nou programa de MASE

46. Consolidació del servei de suport a comunitats de veïns i ampliar la seva intervenció a tot el municipi

Accions:

 • Posada en marxa del nou servei de suport a les comunitats de veïns i veïnes per a tot el municipi
 • Accions per donar a conèixer la posada en marxa del nou servei (notícies, tràmit web, visites als administradors de finques, presència a Ràdio Montornès, coordinació amb altres serveis municipals)
 • Programació de càpsules formatives per a representants de les comunitats veïnals
 • Incorporació del servei a la taula de coordinació operativa de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència (Taula tècnica per a la promoció de la convivència)
 • Establiment dels protocols d'actuació en funció de la tipologia de les actuacions i els mecanismes de coordinació amb altres serveis municipals

47. Visibilització i enfortiment de la tasca del Servei de Mediació Ciutadana (SMC) en el foment de la cultura de la pau i l'abordatge de conflictes

Accions:

 • Accions per donar a conèixer les possibilitats d'actuació que ofereix el SMC (notícies, web, presència a Ràdio Montornès, coordinació amb altres serveis municipals)
 • Desenvolupament de les accions recollides en el Catàleg d'activitats educatives en els centres que així ho sol.licitin
 • Incorporació del servei a la taula de coordinació operativa de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència (Taula tècnica per a la promoció de la convivència)
 • Posada en marxa i implementació del Programa de Mesures alternatives a la sanció econòmica
 • En coordinació amb altres serveis es coordinen intervencions a l'espai públic i es participa en els projectes d'acció comunitària que es desenvolupen al municipi

48. Projecte Kosmos +30: projecte generador de comunitat a través de pressupostos participatius

Accions:

 • Elaboració proposta tècnica
 • Primera convocatòria de pressupostos participatius per a majors de 30 anys

49. Millora de la intervenció municipal en la gestió de la convivència a l'espai públic

Accions:

 • Constitució de la Taula tècnica per a la promoció de la convivència
 • Elaboració i aprovació del Pla per la convivència de Montornès del Vallès
 • A través de la Taula, definició i implementació d’estratègies d’acció de caire reactiu (vinculades al compliment de les ordenances) i proactiu (vinculades a la promoció de la convivència)

50. Impuls del programa "Les Entitats al Dia" amb especial atenció al servei d'assessorament a entitats i a la formació en eines digitals

Accions:

 • Garantir una programació trimestral ajustada a les seves necessitats
 • Crear l'Espai d'entitats a la web municipal on potenciar la difusió dels serveis a les entitats
 • Garantir el servei d'assessorament jurídic i econòmic a les entitats

Avancem cap a un Montornès HABITABLE, CONNECTAT, VERD I SOSTENIBLE

51. Millora de les urbanitzacions i noves zones residencials (Can Xec, Carrer Ametller i telègraf Casablanca)

Accions:

 • Redacció projecte urbanització i reparcel·lació. Can Xec
 • Aprovació inicial, al·legacions i aprovació definitiva. Can Xec
 • Licitació de les obres. Can Xec
 • Execució de les obres. Can Xec
 • Redacció projecte urbanització i reparcel·lació. Carrer Ametller
 • Aprovació inicial, al·legacions i aprovació definitiva. Carrer Ametller
 • Licitació de les obres. Carrer Ametller
 • Execució de les obres. Carrer Ametller
 • Redacció projecte urbanització i reparcel·lació. Telègraf - Casablanca
 • Aprovació inicial, al·legacions i aprovació definitiva. Telègraf - Casablanca
 • Licitació de les obres. Telègraf - Casablanca
 • Execució de les obres. Telègraf - Casablanca

52. Redacció i aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Accions:

 • Redacció i aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

53. Aprovació i desplegament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

Accions:

 • Aprovació i desplegament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

54. Redacció del Pla d'Accessibilitat

Accions:

 • Redacció del Pla d'Accessibilitat

55. Construcció d'una passera que connecti amb Vilanova del Vallès

Accions:

 • Conveni entre municipis i CBT
 • Redacció del projecte
 • Aprovació del projecte
 • Execució de les obres

56. Millora de la comunicació en autobús (Línia)

Accions:

 • Gestions amb AMTU
 • Gestions amb empreses concessionàries de transport públic

57. Potenciació de la mobilitat sostenible

Accions:

 • Conveni amb l'Ajuntament de Montmeló
 • Taula de diàleg amb CIV
 • Realització d'avantprojecte i proposta d'idees
 • Redacció del projecte
 • Aprovació inicial. Exposició pública. Aprovació definitiva
 • Execució de les obres

58. Itinerari per a vianants fins a Can Bosquerons

Accions:

 • Redacció del projecte
 • Conveni DIBA
 • Licitació de les obres
 • Execució de les obres

59. Millora dels espais interiors, instal·lacions i envolvent dels centres escolars

Accions:

 • Estudi de detecció de necessitats
 • Avantprojecte
 • Redacció del/s projecte/s
 • Execució de les obres (per fases)

60. Projecte i instal·lació d'ascensors al CEM i a diferents centres escolars

Accions:

 • ZEM. Proposta idees
 • ZEM - Camp de futbol. Redacció del projecte
 • ZEM - Camp de futbol. Execució de les obres
 • ZEM - Complex esportiu Les Vernedes. Redacció del projecte
 • ZEM - Complex esportiu Les Vernedes. Execució de les obres
 • ZEM - Pavelló. Redacció del projecte
 • ZEM - Pavelló. Execució de les obres
 • Escola Marinada. Proposta d'idees
 • Escola Marinada. Redacció del projecte
 • Escola Marinada. Aprovació inicial / definitiva i licitació obres
 • Escola Marinada. Execució de les obres
 • Escola Sant Sadurní. Proposta d'idees
 • Escola Sant Sadurní. Redacció del projecte
 • Escola Sant Sadurní. Aprovació inicial / definitiva i licitació obres
 • Escola Marinada. Execució de les obres

61. Construcció de la nova deixalleria municipal - centre d'educació mediambiental

Accions:

 • Avantprojecte
 • Conveni Consorci Residus Vallès Oriental
 • Redacció del projecte
 • Subvenció ARC
 • Execució de les obres

62. Actuacions de millora en l'eficiència energètica dels edificis i serveis municipals (Línia)

Accions:

 • Fase de diagnosi i recerca de necessitats
 • Encàrrec d'estudis i treballs previs
 • Encàrrec de projecte/s
 • Licitació de les obres
 • Execució de les obres

63. Substitució de l'enllumenat públic actual per tecnologia LED

Accions:

 • Pla director d'enllumenat
 • Redacció de projecte. Fase 1
 • Execució de les obres. Fase 1
 • Redacció de projecte. Fase 2
 • Licitació de les obres. Fase 2
 • Execució de les obres. Fase 2
 • Redacció de projecte. Fase 3
 • Licitació de les obres. Fase 3
 • Execució de les obres. Fase 3

Avancem cap a un Montornès amb una gestió OBERTA, TRANSPARENT, ACCESSIBLE, PROPERA i EFICIENT

64. Reforç dels canals de participació en línia a través de la Plataforma Decidim

Accions:

 • Configuració dels òrgans i mecanismes de participació en la Plataforma
 • Formació al personal tècnic que gestiona un espai participatiu
 • Promoció dels processos participatius a través de la plataforma

65. Desplegament del Reglament de Participació Ciutadana

Accions:

 • Configuració de la Plataforma Decidim amb els òrgans i mecanismes contemplats en el Reglament de Participació Ciutadana
 • Acció de difusió del contingut del Reglament de Participació
 • Constitució de la Comissió del Reglament de Participació Ciutadana

66. Potenciació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Montornès Nord

Accions:

 • Definició del projecte i reunions prèvies entre les parts
 • Implementació obres adequació i tasques assimilables
 • Implementació adequació dels sistemes d'informació i equips
 • Assignació i formació del personal municipal ubicat físicament allà
 • Revisió pre-posada en marxa
 • Posada en marxa - Kickoff
 • Revisió i tancament del projecte

67. Establiment a l'espai públic de panells / opis i/o altres sistemes per a la difusió d'activitats i d'informació municipal

Accions:

 • Presa de requeriments tècnics
 • Estudi de mercat de les diverses solucions software

68. Estudi tècnic per a la implementació de la comunicació via xat amb l’Ajuntament

Accions:

 • Presa de requeriments tècnics i funcionals
 • Estudi de mercat de les diferents solucions software
 • Estudi de costos de la solució més adequada
 • Contractació/licitació
 • Implementació i configuració del sistema informàtic
 • Càrrega de contingut inicial i formació als agents
 • Posada en marxa i kickoff
 • Pla de comunicació
 • Seguiment i avaluació final

69. Aprovació del codi ètic i de conducta dels càrrecs electes

Accions:

 • Constitució de la comissió tècnica de seguiment de codi
 • Constitució de la comissió redactora del codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Montornès del Vallès
 • Redacció de l'esborrany del codi ètic i de conducta
 • Aprovació del codi ètic i de conducta pel Ple de la corporació

70. Elaboració de les Cartes de Servei de l’Ajuntament

Accions:

 • Redacció del procediment per a l'elaboració de les Cartes de Serveis
 • Realització enquesta de satisfacció dels serveis
 • Redacció de les Cartes de Serveis, definició dels compromisos i dels indicadors
 • Aprovació de les Cartes de Serveis pel Ple i publicació

71. Simplificació de procediments administratius

Accions:

 • Definició de la solució a implementar
 • Disseny del sistema (proposta tècnica)
 • Licitació del projecte
 • Configuració i definició dels tràmits a implementar, horaris, etc.
 • Formació a empleats municipals
 • Testing del projecte
 • Kickoff

72. Potenciació de la tramitació telemàtica

Accions:

 • Anàlisi de la solució proposada
 • Licitació / contractació
 • Preparació de l'infraestructura informàtica
 • Implementació de la nova carpeta ciutadana
 • Implementació dels tràmits electrònics (volants d'empadronament)
 • Proves generals del sistema
 • Posada en marxa kickoff, valoració final i seguiment

73. Implantació d’un servei de bicicletes elèctriques compartides

Accions:

 • Estudis inicials
 • Definició del servei
 • Licitació/Contractació
 • Implementació del servei i instal.lació d'estacions
 • Proves
 • Posada en marxa - Kickoff
 • Seguiment, avaluació i tancament del projecte

74. Gestió de l'aparcament públic intel·ligent mitjançant Apps

Accions:

 • Definició i disseny del sistema a implementar
 • Definició i disseny de la zona a cobrir en la prova pilot
 • Contractació/licitació del sistema a implementar
 • Implementació de la sensòria
 • Implementació de sistemes/software
 • Proves de concepte
 • Proves en entorn real
 • Posada en marxa Kickoff
 • Avaluació i tancament del projecte

75. Implantació de panells informatius sobre la freqüència de pas a les parades d’autobús

Accions:

 • Estudis previs
 • Sol.licitud de pressupost de l'actuació
 • Licitació
 • Instal.lació física del sistema a les parades de bus seleccionades
 • Posada en marxa
 • Seguiment final i tancament de projecte

76. Facilitació de l’accés a la fibra òptica per a tot el municipi

Accions:

 • Definició i posada en marxa procediment dotació FO a ciutadans
 • Definició i posada en marxa procediment dotació FO a empreses
 • Desplegament de fibra òptica als diferents edificis de l'Ajuntament

77. Ampliació de la xarxa pública de wifi

Accions:

 • Sol.licitud subvenció
 • Disseny del projecte
 • Implementació
 • Proves
 • Posada en marxa / kickoff

78. Millora dels sistemes de processament i tractament de la informació

Accions:

 • Definició i disseny de les solucions a implementar
 • Implementació Telefonia IP
 • Implementació Teletreball
 • Implementació GDMatrix
 • Implementació Zimbra
 • Implementació Portal RRHH

79. Aplicació de criteris de proximitat i de clàusules socials en contractació pública, vetllant també per la defensa dels drets humans

Accions:

 • Cercar un sistema de seguiment i control de clàusules socials
 • Implantar el sistema de seguiment i control

80. Implantació de la contractació electrònica

Accions:

 • Selecció del sistema de contractació electrònica
 • Implantació de la contractació mitjançant el sobre digital