Dades 2016-2019

Data de l'última modificació de les dades: 14/12/2020

Què és el PAM?

És el full de ruta que determina l’acció de govern durant el mandat actual. Té un component estratègic molt important per al municipi perquè estableix els reptes que ha d’afrontar el govern municipal per tal d’avançar cap al futur desitjat per a Montornès.

El PAM es divideix en cinc REPTES i cadascun d’ells es concreta en OBJECTIUS. Per tal d’assolir els objectius plantejats s’han definit les actuacions o projectes que està previst executar, reforçar i/o posar en marxar per tal de donar compliment als objectius definits, aquestes actuacions o projectes conformen la part més operativa del document.

Execució global del PAM

Avancem cap a un Montornès INCLUSIU, amb OPORTUNITATS, EDUCADOR, i COMPROMÈS amb la IGUALTAT i el BENESTAR de la ciutadania

1 Impuls del Consell d'Empreses i a la Taula per l'Ocupació

Accions:

2 Pla de dinamització del comerç local

Accions:

3 Construcció i posada en marxa del nou mercat municipal

Accions:

4 Pla d’accions per a la reobertura del comerç, amb l'objectiu de cap tancament

Accions:

5 Posada en marxa del projecte Gastrobar: punt de referència de l'emprenedoria social i solidària

Accions:

6 Creació de l'espai IDEESS (Iniciatives i Dinàmiques d’Emprenedoria en Economia Social i Solidària): coworking i suport a persones emprenedores

Accions:

7 Construcció i posada en marxa d'un nou casal per a la gent gran

Accions:

8 Posada en marxa del nou centre juvenil Sputnik

Accions:

9 Participació del Consell d’Infants en la programació d’activtats per a la infància

Accions:

10 Disseny de nous Dispositius d'Inserció Laboral (DIL barri i Endavant Jove)

Accions:

11 Millora de la inclusió de les persones amb diversitat funcional (Línia)

Accions:

12 Millora de l’atenció a la gent gran: projecte residència - centre de dia i ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Accions:

13 Consolidació del projecte de voluntariat "Cuidem-nos Montornès"

Accions:

14 Consolidació del Servei de primera acollida

Accions:

15 Consolidació del Pla Educatiu d'Entorn

Accions:

16 Desenvolupament dels projectes educatius dels espais infantils i juvenils: potenciació dels espais d'educació no formal

Accions:

17 Foment de l'escolarització contínua de qualitat en totes les etapes des dels 0 a 3 anys fins a la post-obligatòria (Línia)

Accions:

18 Foment de l'equitat escolar: material escolar, fractura digital i beques extraescolars

Accions:

19 Accions de sensibilització i formació en perspectiva de gènere i contra la violencia masclista

Accions:

20 Ampliació del Servei d'informació i Atenció a les Dones (SIAD), potenciant l'atenció urgent i el servei LGTBI

Accions:

21 Línia d'ajuts a persones propietàries per la reforma d'habitatges que formin part de la Borsa de lloguer municipal

Accions:

22 Adquisició (o cessió) de nous habitatges per a ampliar el parc d'habitatges municipals amb finalitats socials

Accions:

23 Programa d'ajuts al lloguer

Accions:

24 Desenvolupament de la tarificació social dels serveis públics

Accions:

Avancem cap a un Montornès per VIURE, CRÈIXER i GAUDIR

25 Impuls de la mediació en consum des de l'OMIC

Accions:

26 Aprofundiment en la feminització, inclusió, i atenció a la diversitat en l’esport (Línia)

Accions:

27 Creació i posada en marxa d’un espai socio-esportiu a l'antic camp de futbol de Montornès Nord

Accions:

28 Millora de les instal·lacions esportives, fent-les més modernes, eficients, sostenibles i accessibles (Línia)

Accions:

29 Pla COVID: mesures de conscienciació prevenció i seguretat sanitària

Accions:

30 Desplegament d’una vigilancia sanitària i protectora de l´entorn: control de plagues i aus urbanes, establiments alimentaris minoristes, control i prevenció de la legionel·losis, control sanitària de l´aigua, control de piscines i establiments tattoo i piercing

Accions:

31 Impuls del pla de qualitat de l'aire juntament amb altres municipis

Accions:

32 Accions d’educació per a la salut adreçades a la ciutadania, amb especial atenció a la gent gran

Accions:

33 Nou projecte: IIla d’equipaments socio-culturals (casal de la gent gran, biblioteca i casal de cultura)

Accions:

34 Consolidació d'una programació de qualitat, àmplia, inclusiva i accessible per a tots els públics als diferents equipaments, afavorint la participació de les entitats

Accions:

35 Desenvolupament del Pla Director del Castell de Sant Miquel

Accions:

36 Desplegament del Pla Director de Cooperació Internacional

Accions:

37 Millora de la via pública: carrers Palau d’Ametlla, Sol, Joan XXIII, Nou d’Abril, Av. Verge de Montserrat i vials industrials com Can Parellada i Tres Creus

Accions:

38 Renovació del mobiliari urbà i millora de les àrees de jocs infantils per fer-les més inclusives

Accions:

39 Millora del manteniment de parcs, jardins, zones verdes i zones d'esbarjo per a gossos

Accions:

40 Impuls de la museïtzació del municipi amb la creació de murals a l'aire lliure i identificació d'elements patrimonials

Accions:

Avancem cap a un Montornès CÍVIC, COMUNITARI i SEGUR

41 Elaboració i aprovació del Pla de Seguretat Local

Accions:

42 Augment de la seguretat viària en qualsevol mitjà de transport (Línia)

Accions:

43 Aprovació i implementació del DUPROCIM

Accions:

44 Dotació d'un equip estable d'agents cívics per dur a terme campanyes informatives i amb capacitat sancionadora

Accions:

45 Impuls del Programa de Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE)

Accions:

46 Consolidació del servei de suport a comunitats de veïns i ampliar la seva intervenció a tot el municipi

Accions:

47 Visibilització i enfortiment de la tasca del Servei de Mediació Ciutadana (SMC) en el foment de la cultura de la pau i l'abordatge de conflictes

Accions:

48 Projecte Kosmos +30: projecte generador de comunitat a través de pressupostos participatius

Accions:

49 Millora de la intervenció municipal en la gestió de la convivència a l'espai públic

Accions:

50 Impuls del programa "Les Entitats al Dia" amb especial atenció al servei d'assessorament a entitats i a la formació en eines digitals

Accions:

Avancem cap a un Montornès HABITABLE, CONNECTAT, VERD I SOSTENIBLE

51 Millora de les urbanitzacions i noves zones residencials (Can Xec, Carrer Ametller i telègraf Casablanca)

Accions:

52 Redacció i aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Accions:

53 Aprovació i desplegament del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

Accions:

54 Redacció del Pla d'Accessibilitat

Accions:

55 Construcció d'una passera que connecti amb Vilanova del Vallès

Accions:

56 Millora de la comunicació en autobús (Línia)

Accions:

57 Potenciació de la mobilitat sostenible

Accions:

58 Itinerari per a vianants fins a Can Bosquerons

Accions:

59 Millora dels espais interiors, instal·lacions i envolvent dels centres escolars

Accions:

60 Projecte i instal·lació d'ascensors al CEM i a diferents centres escolars

Accions:

61 Construcció de la nova deixalleria municipal - centre d'educació mediambiental

Accions:

62 Actuacions de millora en l'eficiència energètica dels edificis i serveis municipals (Línia)

Accions:

63 Substitució de l'enllumenat públic actual per tecnologia LED

Accions:

Avancem cap a un Montornès amb una gestió OBERTA, TRANSPARENT, ACCESSIBLE, PROPERA i EFICIENT

64 Reforç dels canals de participació en línia a través de la Plataforma Decidim

Accions:

65 Desplegament del Reglament de Participació Ciutadana

Accions:

66 Potenciació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Montornès Nord

Accions:

67 Establiment a l'espai públic de panells / opis i/o altres sistemes per a la difusió d'activitats i d'informació municipal

Accions:

68 Estudi tècnic per a la implementació de la comunicació via xat amb l’Ajuntament

Accions:

69 Aprovació del codi ètic i de conducta dels càrrecs electes

Accions:

70 Elaboració de les Cartes de Servei de l’Ajuntament

Accions:

71 Simplificació de procediments administratius

Accions:

72 Potenciació de la tramitació telemàtica

Accions:

73 Implantació d’un servei de bicicletes elèctriques compartides

Accions:

74 Gestió de l'aparcament públic intel·ligent mitjançant Apps

Accions:

75 Implantació de panells informatius sobre la freqüència de pas a les parades d’autobús

Accions:

76 Facilitació de l’accés a la fibra òptica per a tot el municipi

Accions:

77 Ampliació de la xarxa pública de wifi

Accions:

78 Millora dels sistemes de processament i tractament de la informació

Accions:

79 Aplicació de criteris de proximitat i de clàusules socials en contractació pública, vetllant també per la defensa dels drets humans

Accions:

80 Implantació de la contractació electrònica

Accions: